Pas verschenen:
"Wanneer in China een vlinder met zijn vleugels klapt ..."
Fredo Corvo(red.)

- informatie bij het gelijknamige boek, versie 15-4-2017

De Chinese arbeidersklasse in de wereldwijde kapitalistische crisis: Revolutionaire Massastaking of een Nieuwe Bureaucratische Inkapseling?De Chinese arbeidersklasse in de wereldwijde kapitalistische crisis: Revolutionaire Massastaking of een Nieuwe Bureaucratische Inkapseling?

Korte inhoudsbeschrijving van het boek

China – de werkplaats van de wereld – is al lang niet meer een economisch succesmodel.
De neo-liberale mythe wilde dat goedkope arbeid de wereldeconomie aanzwengelde. 

Maar nu de groei in China stagneert, en stakingen en rellen in omvang toenemen, welke zijn gevolgen voor het Westen? 

Na het verplaatsen van arbeid naar Azië zijn weinig werkende arbeiders in het Westen overgebleven.

Concurrentie op de arbeidsmarkt door migratie en onzekere arbeidscontracten hebben het aantal stakingen en de omvang daarvan in het Westen verminderd. 

In China staan beide ontwikkelingen felle arbeidersstrijd niet in de weg, maar bevorderen deze zelfs.

Welke zijn de gevolgen voor China en de wereld als de economische ruimte voor onderhandelingen onder druk van de crisis afneemt?
Meerdere artikelen gaan in op de economische, sociale en historische aspecten van deze vraag. Enkele korte verslagen van arbeidsonrust en een serie gedichten van een Foxconn-arbeider completeren het beeld.

Kaft (voorontwerp)

Inhoud

1 China: scenario’s van de komende crisis Chuang

2 Geen weg vooruit en geen weg terug: China in het tijdperk van rellen Chuang

    2.1 De onlusten van spijkergoed

    2.2 Van het veld naar de fabriek

    2.3 De meest recente crisis

    2.4 Barsten in de glazen muur

    2.5 Geen toekomst

    2.6 Geen verleden

3 Wilde stakingen bij Walmart in China door WCSO 

4 Negen gedichten van een Foxconn-arbeider: Xu Lizhi (1990-2014)

5 De machinisten van Guiyang vechten terug Chuang

6 Wanneer in China een vlinder met zijn vleugels klapt ... – in plaats van een woord vooraf – F. Corvo

     6.1 Arbeidsmigratie en crisis

     6.2 Communisme, crisis en bewustzijn 


Hardcover ISBN: 9789402153767

E-book ISBN: 9789402153842


De belangrijkste auteur stelt zichzelf voor

Chuang is een collectief van communisten die de "kwestie China " van centraal belang achten voor de antagonismes van het economische wereldsysteem en van de mogelijkheden om het te overwinnen.

Het karakter 闯 Chuang bestaat uit het beeld van een paard dat door een hek breekt. De betekenis is: loskomen; aanvallen, losbreken, een uitweg forceren, onstuimig handelen. 闯关 (Chuangguān): een blokkade leggen. 闯 座 (Chuangzuò): een feest bijwonen zonder te zijn uitgenodigd.

In de afgelopen drie decennia heeft China veranderd van een geïsoleerde door de staat geplande economie in een geïntegreerd schakelpunt in de kapitalistische productie. Golven van nieuwe investeringen hebben de tegenstellingen van China een andere vorm gegeven en dieper gemaakt door miljardairs zoals Ma Yun te creëren, terwijl de onderliggende miljoenen worstelen om te ontsnappen aan het lot van slopend werk zonder einde: de landarbeiders, koks, schoonmakers, en lopende band arbeiders in de elektronica. Maar terwijl de rijken in China meer dan ooit feest vieren, zijn de armen begonnen met het bestormen van de poorten naar de feestzaal. Chuang 闯 is de plotselinge beweging wanneer de poort is opengebroken en de mogelijkheden ontstaan voor een nieuwe wereld ​​daarbuiten.

Chuang 闯 publiceert een tijdschrift voor de analyse van de voortdurende ontwikkeling van het kapitalisme in China, zijn historische wortels en de opstanden van degenen die eronder verpletterd worden. Chuang is ook een blog dat verslag doet van deze ontwikkelingen in een meer korte en meer directe vorm, en dat vertalingen, verslaggeving en commentaren op het Chinese nieuws publiceert die van belang zijn voor degenen die buiten de grenzen willen breken van het slachthuis dat kapitalisme heet.

http://chuangcn.org.

Wanneer in China een vlinder met zijn vleugels klapt ... is verkrijgbaar:

Recensies

 • “De afgelopen jaren groeit het aantal stakingen en andere, vaak wilde protesten sterk. Informatie en inzicht in de sociale strijd die in China woedt, is daarmee van extra groot belang. Uit radicale en linkse hoek lezen we hierover niet zo veel, al helemaal niet in de Nederlandse taal. De verschijning van 'Wanneer in China een vlinder met zijn vleugels klapt...' is daarom iets positiefs”

  Peter Storm
  in Buiten de Orde jan. 2017
 • “China is een immens land met een bevolking die ruim meer dan een miljard mensen omvat. Neoliberalen zullen daarvan kwijlen: wat een gigantische interne markt. Verder wordt het dictatoriaal geregeerd (wat neoliberalen niet zal deren) door een communistische partij, die nochtans de neoliberale economie omarmt – inderdaad, het kan verkeren… Een tipje van de Chinese sluier wordt opgelicht door het boek met de titel Wanneer in China een vlinder met zijn vleugels klapt…”

  Thom Holterman
 • "Dit boek laat aan de hand van uitgebreide socio-economische theorieën en analyses zien dat de Chinese economie afstevent op langdurige stagnatie. Alhoewel de overheid spreekt van een overcorrectie, lijkt dit slechts schone schijn. Fredo Corvo (pseudoniem) is specialist op het gebied van arbeidssociologie en laat door middel van empirische bewijsvoering en gedetailleerde besprekingen van schokkende gebeurtenissen, zoals arbeiderszelfmoord en stakingen op micro- en mesoniveau, zien dat de Chinese arbeidersklasse in opstand komt naar aanleiding van het massale onrecht dat haar wordt aangedaan. De kapitaalaccumulatie lijkt ten einde, ondanks de vele pogingen van de monolithische regering deze te stimuleren. Welke initiatieven zijn nodig om de welvaartseconomie weer te herstellen en wat zijn de consequenties als deze uitblijven? Dit boek is een eyeopener voor iedereen die denkt dat de Chinese economie weer opkrabbelt; door het wetenschappelijke taalgebruik echter met name bedoeld voor specifieke doelgroepen met een veelal economische achtergrond."

  Recensent

MEER  LEZEN

ARBEIDERSSTEMMEN    

- Voor een menselijke wereld,
zonder oorlog, zonder terreur, zonder
kapitaal, zonder staat.
- De arbeiders hebben geen vaderland.
- Alle macht aan de arbeidersraden.

CONTACT
Email: FredoCorvo@protonmail.com